Avokatët e Kinës. Të gjitha Kineze avokatët online.


Kinë - Martesa e Ligjeve për të Huajt - Zyra E avokatit të Jeremy D. Morley


Miratuar nga Këshilli Shtetëror mbi gusht, dhe i shpallur nga Ministria e Punëve Civile në gusht Ata të cilët dëshirojnë për të rifilluar marrëdhënien martesore do të shkojnë përmes të njëjtave procedurave të regjistrimit si ato për martesë Kineze e shtetasve dhe të huajve që aplikojnë për martesën e regjistrimit do të paguajë për koston e martesës certifikata dhe të paguajë gjithashtu edhe një shërbimi i regjistrimit të ngarkuarShpenzimet për interpretimin e shërbimit do të përballohen nga kandidatët.

Këto Dispozita do të hyjë në fuqi pas miratimit nga Këshilli Shtetëror, dhe të gjithë ish-dispozitat përkatëse do të jetë e pavlefshme dhe e zbrazët në të njëjtën kohë.

Klientët e ardhshëm, nuk duhet të na dërgoni informacion konfidencial deri në atë kohë si një marrëdhënie avokat-klient është themeluar nga një shkrim shërbyes marrëveshjen e nënshkruar nga të dyja avokati dhe klientit. Dërgimi i një e-mail nuk nuk të krijuar një marrëdhënie avokat-klient ose kontraktuale obligate Zyra E avokatit të Jeremy D Morley për të përfaqësuar ju, pavarësisht nga përmbajtja e tilla hetimor.