Avokatët e Kinës. Të gjitha Kineze avokatët online.


Të ligjit të Republikës popullore të Kinës për Avokatët


Ligji i Republikës popullore të Kinës mbi Avokatët

i rishikuar dhe miratuar në Takimit të Komitetit të Përhershëm të Dhjetë Kombëtare të Popullit Kongresin e Republikës popullore të Kinës në tetorështë me anë të kësaj shpallur dhe do të hyjë në fuqi që prej datës qershor të vitit Nen dy. Për qëllime të këtij Ligji. një juriste që do të thotë një profesionist i cili ka fituar një avokat të praktikës së certifikatës në bazë të ligjit.

dhe është i autorizuar ose i caktuar që të ofrojë palët për shërbime ligjore Një avokat.

do të mbrojë të drejtat dhe interesat e ligjshme të palëve. për të siguruar zbatimin korrekt të ligjit dhe mbrojtjes së të vërtetës dhe të drejtësisë shoqërore.