Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm ofron shërbime ligjore për Sekretarin e Tregtisë dhe të gjitha i Departamentit operativ të njësive Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm synon të jetë lider në ndërtimin e një kulture të përsosmërisë, shërbimi dhe bashkëpunim krijues brenda zyrat e saj dhe të gjithë Departamenti i Tregtisë