Avokatët e Kinës. Të gjitha Kineze avokatët online.


Kufizimi i veprimeve ligjore përkufizimi i kufizimi i veprimeve


n. Periudha ndryshon shumë në varësi të çfarë lloji të rasteve është i përfshirë, nëse padia është kundër qeverisë, nëse ajo është nga një i mitur, dhe më e rëndësishmja, në çfarë shteti ose federale juridiksionit të drejtën për të paditur u ngrit. Kjo është zakonisht më i quajtur Statuti i Kufizimeve, të cilat janë të veçanta për periudha të ndryshme të kërkesave në çdo shtet (Shih: Statuti i Kufizimeve) e të Gjithë përmbajtjes në këtë faqe, duke përfshirë fjalorë, enciklopedi, letërsia, gjeografia dhe të tjera referimi e të dhënave është vetëm për qëllime informativeKy informacion nuk duhet të konsiderohet e plotë, deri më sot, dhe nuk është menduar për t'u përdorur në vend të një vizite, konsultim, ose këshilla ligjore, mjekësore, apo ndonjë tjetër profesionale.