Avokatët e Kinës. Të gjitha Kineze avokatët online.


Avokati i Rinisë Këshilla Efektive për të Rifilluar Shkrim


Si një avokat profesionist ju do të jetë përgjegjës për të rëndësishme të dokumentacionit Përvoja juaj është shumë e rëndësishme dhe do të jetë një kyç për të siguruar pozicionin e dëshiruar Të jenë të veçanta dhe të ofrojë informata faktike, duke deklaruar të arriturave të gjertanishme në të gjithë karrierën tuajAvokati juaj e rinisë duhet të përshkruajmë aftësinë tuaj për të thithur informacion të ri, të jetë efektiv vendimin dhe për të punuar nën presion takimin e rrepta të afateve. Përmbledhje: Ky seksion duhet të përbëhet prej së paku tre, dhe mundësisht jo më shumë se dhjetë 'bullet points', secili i përshkruar një e arritur në aspektin e rezultateve. Për shembull: Përjetuar konsulent me pesë vjet përvojë në teknologjinë e informacionit Të fortë e projektit aftësitë e menaxhimit me njohuri të gjerë në proceset statistikore.

Përdorin fjalë kyçe: Përdorimi gjerësisht, ligji lidhura me fjalë kyçe dhe të veprimit të foljeve të përshkruajnë aftësitë tuaja dhe arritjet.

Hulumtuar ligjin për punësim dhe çështjet e hartuar ligjore të memorandumit të Amerikanëve me Aftësi të kufizuara Aktit (ADA), e Drejtë e Punës Standarde të Veprimit (FLSA), Punonjës në Pension të të Ardhurave të Sigurisë Akti (ERISA) kryer hulumtime dhe përgatitur ligjore memorandum për bashkëpunim në çështjet gjyqësore, mori pjesë në depozitimet, ka marrë pjesë në dëshmi të intervistave etj.